Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2011

Mẹ- thơ Nhất Hạnh.
Mẹ!

Sóc tím ghi lại bài thơ này của Nhà thơ Nhất Hạnh để tặng các bạn nhân ngày của mẹ!
 
Năm xưa tôi còn nhỏ,
Mẹ tôi đã qua đời!
Lần đầu tiên tôi hiểu,
Thân phân kẻ mồ côi!
Quanh tôi ai cũng khóc,
Yên lặng tôi sầu thôi,
Để dòng nước mắt chảy,
 Là bớt khổ đi rồi!
Hoàng hôn phủ trên mộ,
Chuông chùa nhẹ rơi rơi,
Tôi thấy tôi mất mẹ,
Mất cả một bầu trời!
              Nhất Hạnh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn có thể dùng thẻ sau để:

- Post hình : [img] link hình [/img]

- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]