Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

Thơ tình tím.

Quên!


Ơi mặt trời đến từ đâu
Hay từ mặt biển một màu tươi nguyên
Ngày xưa ai tóc mây huyền
Cho người lạc bước về miền yêu thương
Tơ hồng năm tháng còn vương
Anh quên chốn cũ để buồn thiên thu!

Sóc Tím.
(26/12/2012.)