Thứ Ba, 26 tháng 2, 2013

NHỮNG NỤ CƯỜI XUÂN.

Ai đi đâu mà tay xách nách mang vậy ta!
Ai đứng như bóng dừa, áo màu bay trong gió...Làm cảnh thôi, đừng nhặt hết lá nàng nhé!


Karaoke ở nhà Hoa Vàng! H Ngọc, T Minh, H Nga, H Vàng, Chân Như (Hình dưới.)
G Kiều, TM, Mai Nho, Sơn Dương và Chân Như quay lưng!
H Nga, H Vàng, C Như, TM..
Sóng Biển, Sơn Dương (đứng)

Mãi Nhớ.

Jen Ero.
Trần Hoàng.

S Dương, G Kiều (đứng) Phương Trân, An Lạc.


S Dương, S Biển, P Trân, A Lạc.
Biết mặt nhau hết rồi nhé!

Gấu Mẹ (nhưng không to dữ như gấu!)
Chân Như đứng một mình!