Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013

Thơ vui .


Thị Mầu lên chùa.

Vui xuân mùng tám tháng giêng
Mầu đi lễ Phật cầu yên ông bà
Cầu cho cha yếu mẹ già
Sống lâu sống khỏe một nhà vui thay
Mầu dâng chút lễ mọn này
Giải oan cho Thị bao đời đắng cay
Chỉ vì yêu chịu chông gai
Ngàn năm bia miệng người đời không quên
Bao người tội nặng ngàn cân
Kiếp nay kiếp nữa ăn năn đâu nào
Ôi thương thay phận má đào
Yêu người lầm lỡ kiếp nào thôi đau!

Sóc Tím.
                                           (17/02/2013.)