Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

Thơ góp nhặt.
LẠC!


Tiếng ve lạc giữa rừng thu
Hồn tôi lạc giữa âm u nỗi buồn
Lạy trời đừng đổ mưa tuôn
Làm trôi mất dấu con đường ngày xưa!


Comt cho OM (blogspot)