Thứ Hai, 23 tháng 11, 2015

Mấy vần thơ.


                           


                            Nắng tắt rồi người ơi
                            Sao ai còn xa ngái
                            Khói chiều hiên hàng xóm
                            Bếp hồng lửa lung linh
                            Một bữa cơm xum họp
                            Chờ mong mãi ngậm ngùi!