Thứ Năm, 7 tháng 2, 2013

Thơ tình tím.
Phút vu vơ!

Đôi khi rảo bước một mình
Chập chùng phố vắng loanh quanh tìm về
Chốn xưa đã vắng bóng người
Chỉ còn ta với lê thê nỗi niềm!

Sóc Tím.
(07/02/2013.)