Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

Tình thơ tím.
NHỚ!
Giã từ tay níu vụng về
Nụ hôn bỏ lại bên lề cuộc yêu
Vàng thu rớt lá tiêu điều
Trong tôi đọng lại bao chiều xót xa!

Sóc Tím.
(31/08/2011.)