Thứ Năm, 9 tháng 2, 2012

Thơ tình tím.
Sóng và biển!


Phải chăng em là sóng
Cứ cuồn cuộn trào dâng
Phải anh là biển cả
Vừa xa lại vừa gần

Em xôn xao khúc hát
Biển xanh thẳm ngọt ngào
Anh, cung đàn chưa dứt
Vội vàng ta  xa nhau

Nếu một ngày biển cạn
Thì sóng sẽ về đâu
Nếu anh đi xa khuất
Còn chăng sóng bạc đầu?
Sóc Tím.
(09/02/2012.)