Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

Thơ góp nhặt: Vết tình.

Hình minh họa lấy trên Google.

Vết tình

Vết tình càng giặt càng đau
Làm sao mà xóa tim sầu hỡi em
Hong khô chiếc áo bên thềm
Đem về giữ lại nỗi niềm trăm năm!

Sóc Tím.
Viết cho KTD (F13/12/2013)