Thứ Ba, 22 tháng 1, 2013

Thơ tình tím.
Con mắt!Có con mắt để nhìn đời

Để vui cũng để khóc cười thế nhân

Mùa xuân én liệng bâng khuâng

Nhìn em ánh mắt trong ngần đáng yêu

Tiễn nhau mây xám trên cao

Mắt không cười nữa từng chiều đợi nhau

Có còn câu: “Mận hỏi Đào

Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?”

Để còn lời đáp: “Xin thưa

Vườn hồng vẫn đó, người xưa đâu rồi!”Sóc Tím.
(22/01/2013.)