Thứ Năm, 30 tháng 9, 2010

Em yêu!

  Bài thơ nầy người ấy viết cho tôi! ( Sóc Tím.)
Em yêu!
                                  Chưa gặp em, anh ngỡ lòng đã chết!
                                  Chết một lần theo dĩ vãng xa xôi,
                                  Để đêm về nghe cay đắng lên môi,
                                  .......Tim tình ái em vừa lay chỗi dậy!                                 Gặp em rồi, nắng lên trong hồn lạnh,
                                 Nắng thật nhiều và sưởi ấm tim anh,
                                 Hi vọng xanh như màu mắt em xanh,
                                 Trong khoé mắt em long lanh sáng!                                  Em thường bảo thích đi dưới nắng vàng,
                                  Cho hồng đôi má thắm thơ ngây,
                                  Cho xanh màu mắt tràn nhung nhớ,
                                  Cho tóc em vàng, môi mọng xinh!

                                               
 Phạm Ngọc Hải.