Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Thơ tình tím.

Rơi!

Nắng thì cứ ở trên cao
Cô đơn xin hãy rơi vào tim tôi
Nửa con mắt liếc đơn côi
Xa người từ độ trong tôi biết buồn!

Sóc Tím.
(20/12/2012.)