Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

Tình thơ mùa hạ!

Chiều!

Cánh cò nhặt thóc triền đê
Nhà ai khói tỏa đê mê bóng chiều
Nhớ mùi lúa mới cơm nêu
Ngọn rau xanh mướt liu riu cá đồng
Về thôi kẻo mẹ đợi mong!
Sóc Tím.
(10/05/2013.)