Thứ Tư, 30 tháng 3, 2011

Nửa con mắt huyền thoại!

Nửa con mắt huyền thoại!
 
Người không về chốn xưa,
Để mình tôi ngậm ngùi,
Chút nắng vàng chợt tắt,
Rồi ngày cũng hoang sơ!
Mùa xuân vàng hoa ấm,
Sao nụ tình héo hon?
Cửa tim tôi khép lại,
Còn thơm giấc nồng nàn!
Người còn mãi đi hoang,
Một đời ai quên lãng,
Một đời ai đơn côi!
Sao không về bên tôi?
Sao người ra đi vội?
Còn nhớ không người hỡi?
Kỹ niệm rồi trôi đi!
Nửa con mắt huyền thoại,
Nửa con mắt đợi chờ!
Xếp lại yêu thương cũ,
Tan rồi ánh trăng mơ!
Xin nghìn lần tạ lỗi!
Chút tình nhỏ phai phôi!
 
Sóc Tím. 
(30/03/2011)