Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2011

Thơ tình tím.
Nếu!

Nếu anh nói yêu em mãi mãi
Đâu phải là điều không thể, phải không anh
Nụ hồng tươi cần hạt sương buổi sớm
Em cần anh để nuôi sống trái tim mình!

Sóc Tím.
(14/08/2011)