Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

Thơ góp nhặt: Thôi nhé!
Hình minh họa lấy trên Google.

 Thôi nhé!

Trả cho người thuở ấm êm
Giữ tình tôi nhé cho đêm mặn nồng
Thổi mây hoang thổi nắng hồng
Thổi tan u tối mùa đông lạnh lùng
Quên lời hứa hẹn mông lung
Biết là lừa dối sao lòng chênh chao!

Sóc Tím.
Comt cho Pauline Lê/ 28/10/2013.