Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

Thơ góp nhặt: Tóc đêm.

 Hình minh hoa lấy trên Google.

Tóc đêm.

Trăng nghiêng bóng đổ bên thềm
Em nghiêng bóng nhỏ tóc đêm dịu dàng
Nghe hồn một thoáng bâng khuâng
Nắm tay đi nhé ngại ngần mà chi!

Sóc Tím.
Comt choPhuvanghuynh (11/10/2013.)