Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

Thơ tình tím.
Em về nơi ấy!


Em về nơi ấy!

...Nếu anh có về, nhà vắng lặng
Phím đàn buồn 
Bụi bám nhện giăng
Trên bàn nhỏ
Một bài thơ
Màu mực đã mờ
Dấu thời gian đó
Bao năm ta đợi
Phút chốc lìa xa
Một sáng tinh mơ
Em về nơi ấy!
Sóc Tím.
(23/02/2012.)