Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012

Ký ức tháng ba!


Ký ức tháng ba!


Hoa gạo thắp sáng trên đường con đi
Nhớ đến mẹ oằn vai vất vả
Con không phải qua cầu tre lắt lẻo
Mà bước dài trên muôn giọt mồ hôi!

Thơ ấu như dòng sông êm trôi
Rong rêu nào vương trên mắt mẹ
Ngày sinh nhật không hoa hồng tươi thắm
Chỉ ngoài sân hoa gạo đỏ chúc mừng!

Con lớn khôn theo tháng rộng ngày dài
Me mong mỏi một tương lai tươi sáng
Hạt sương trắng vẫn rơi trên tóc rối


Mỗi ngày qua mẹ còm cỏi hao gầy!

Rồi một ngày con tung cánh bay xa
Hoa gạo vẫn hồng vào tháng ba ký ức
Con nhớ mẹ trong ngày sinh nhật
Bỗng nhìn lên hương khói tỏa trên cao!

Sóc Tím.
(19/03/2012)

Bài đăng lại.

Ký ức tháng ba!


 
Hoa gạo thắp sáng trên đường con đi
Nhớ đến mẹ oằn vai vất vả
Con không phải qua cầu tre lắt lẻo
Mà bước dài trên muôn giọt mồ hôi!

Thơ ấu như dòng sông êm trôi
Rong rêu nào vương trên mắt mẹ
Ngày sinh nhật không hoa hồng tươi thắm
Chỉ ngoài sân hoa gạo đỏ chúc mừng!

Con lớn khôn theo tháng rộng ngày dài
Me mong mỏi một tương lai tươi sáng
Hạt sương trắng vẫn rơi trên tóc rối


Mỗi ngày qua mẹ còm cỏi hao gầy!

Rồi một ngày con tung cánh bay xa
Hoa gạo vẫn hồng vào tháng ba ký ức
Con nhớ mẹ trong ngày sinh nhật
Bỗng nhìn lên hương khói tỏa trên cao!

Sóc Tím.
(19/03/2012