Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

Thơ góp nhặt: Chớm đông.


Chớm đông.


Chớm đông rồi em có hay
Mưa sướt mướt những chiều hò hẹn
Có phải vì quên mà không đến
Để ai lạnh lùng đứng nép dưới hàng hiên!


Sóc Tím.

F(25/10/2013)