Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

Thơ tình tím.

Tháng tư!

                                         Anh có về lại
Qua phố ngày xưa
Chùm hoa biếc trắng
Thơm ngát giữa mùa
Con phố Duy Tân
Mưa lá me xanh
Đường của chúng mình
Giờ xa lạ quá
Mình em lặng lẽ
Trong chiều bơ vơ
Chút nắng ngày xưa
Ấm hồng đôi má
Môi ai chín đỏ
Chờ nụ hôn nồng
Sáo đã qua sông
Sao mình vẫn đợi!
Sóc Tím.
(02/04/2012)