Thứ Tư, 12 tháng 4, 2017
Tháng 4.

Anh có về lại 
Qua phố Duy Tân 
Đường lá me xanh
Níu chân kỷ niệm

Một mình em bước
Trong chiều bơ vơ
Chút nắng ngày xưa
Ửng hồng đôi má

Công viên xa lạ 
Nơi xưa anh ngồi
Bây giờ lẻ loi
Ai nhìn lá úa!

Sóc Tím.