Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

Thơ góp nhặt: Bay.
Bay.


Em về hong lại thu xưa

Ta về nhặt lấy cơn mưa cuối mùa

Đốt tình thơ khói đong đưa

Bay qua nỗi nhớ cho vừa cơn đau!

Sóc Tím

(30/9/2013.)

Comt cho Ngựa mỏi chân rồi.