Thứ Ba, 22 tháng 11, 2011

Muộn!
Muộn!
Người đã đến
Thổi bừng tia lửa nóng
Cho tim tôi tưởng nguội lạnh lâu rồi
Trời vào đông chơm chớm gió heo may
Chợt nắng ấm ru tình vừa trở giấc!
Sóc Tím.
(22/11/2011)