Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2011

Thơ tình tím.

Cuối mùa yêu!

Thì thầm hỏi người ơi Chia xa từ dạo ấy Đời buồn vui có mấy Phút chốc đã bạc đầu Tim vẫn đỏ một màu Như tình yêu còn nóng Lệ đời sao khô đắng Biết ai người tri âm Gặp nhau cứ hỏi lòng Có còn yêu như trước
Tiếng lòng buồn man mác
Nỗi nhớ cứ cồn cào
Hãy quay lại nhìn nhau
Tim còn nghe bối rối
Lời tình sao không nói
Chia tay thôi người ơi!
Sóc Tím.
(04/11/2011)