Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

Tập làm thơ.

Tháng tư.

                                  Anh có về lại
Qua phố Duy Tân
Đường lá me xanh
Níu chân kỷ niệm
Tháng tư nắng lụa
Thơm ngát môi hồng
Cách trở trăm năm
Sao mình vẫn đợi!

Sóc Tím.