Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012

Dấu yêu ơi!


Dấu yêu ơi!

Ảnh minh họa lấy trên Google.
Mai anh về có còn thấy em
Ngồi xõa tóc bên thềm đá cũ
Mùa thu đã qua đi một nửa
Lá vàng phai hai đứa vội chia xa
Cà phê đắng dòng đời trôi rất lạ
Tháng ngày đi tình cũng phôi pha
Anh lại mong em thêm lần nữa
Ru ấm tình ta để nhớ trọn đời!
Sóc Tím.
(30/10/2012.)