Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2011

Tình thơ tím.Bán!

Tôi mang đi bán tình thơ
Chợ đời ế ẩm bơ vơ gánh về
Tôi đi rao bán nụ cười
Người ta trả lại cho tôi nỗi buồn
Thôi thì tôi bán hoàng hôn
Không mua tôi lại mang về tặng tôi!
Sóc Tím.
 (12/08/2011)