Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

Chiều!

Chiều!

Hình minh họa lấy trên Google

Hôm nay trời có lạnh không
Sao nghe trong lòng một thoáng vu vơ
Biết người xa có đợi chờ
Chiều buồn man mác câu thơ rã rời!
Sóc Tím.
(27/11/2012.)