Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

Thơ góp nhặt: Ở đâu?


Ở đâu?


  Hình minh họa lấy trên Google.

đâu có chút đng cay
Chốn đó tìm thấy men say cuộc tình
Nơi ta đã gửi lòng mình
Ở đó có chút lênh đênh phận người
Làm sao nói hết em ơi
Làm sao có được một đời an vui!

Sóc Tím.
(21/10/2013.)