Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

Thơ góp nhặt: Nỗi nhớ.


Nỗi nhớ.


Có những nỗi nhớ dịu dàng
Không dám đặt tên và dối lòng không nhớ
Rồi bất chợt nhìn qua khung cửa nhỏ
Thấy lá rơi mà ngỡ thu sang!

Sóc Tím.(Comt cho Biển Hoang 9/9/2013.)