Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

Tìnhthơ tím.Chiều!

Nghiêng trời vạt nắng rong chơi
Ngồi cuối chân đồi người hát vu vơ
Chiều đông buốt giá hững hờ
Cuốn đi cánh lá đơn sơ ngại ngần
Cớ sao lòng bỗng phân vân
Nửa về nửa ở ngập ngừng xót xa!


Sóc Tím.
(24/12/2011)