Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

Tình thơ tím.
Ngỡ!

Ngỡ là gặp lại nhau
Sau ba năm xa cách
Bạn bè cùng nâng chén
Chuyện trò vui râm ran
Nào hoa nào bánh rượu
Nào câu chúc ngọt ngào
Nhắc ngày xưa chung lối
Nhắc bao điều vui tươi
Chỉ mình em nôn nao
Ngóng ngõ trước đường sau
Sao anh chưa về lại
Hương khói vẫn trên cao!

Sóc Tím.
(11/01/2013.)