Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

Thơ tình tím.

Tìm!

Em ơi đập gương vỡ
Tìm đâu thấy bóng hình
Con tim đau thổn thức
Gọi tên người vô minh
Áo xưa ôm nhân ảnh
Nghe còn đó chút hương
Người đi xa muôn dặm
Để lại ngàn nhớ thương!

Sóc Tím.
(28/02/2013.)