Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

Thơ comments.
Thơ comments.
 


"Nén thở trong lòng ngực
Vẫn tiếng gà gáy trưa
Lúc nhặt rồi lúc thưa 
Mắt bỗng nhòa lệ ướt ..."
 (Ngựa mỏi chân rồi.) 

Nhớ khi xưa còn bé
Trưa hè lén đi chơi
Mẹ gọi về hết hơi
Sợ đòn roi trốn biệt!
 (Sóc Tím)
 1. "Giờ nghĩ lại vui thiệt
  Tuổi thơ vụt qua rồi
  Ngồi ru cháu à ơi
  Hè ru miền ký ức..."
   (Ngựa mỏi chân rồi.)  Ký ức trôi êm nhẹ
  Mùa hè lại về đây
  Nhìn xác phương rơi đầy
  Lòng bâng khuâng nỗi nhớ!

   Sóc Tím.  1. (21/06/2013.)