Thứ Tư, 25 tháng 5, 2011

CA DAO.

CA DAO.

Mời các bạn vào khu vườn ca dao, chúng mình cùng họa nhé!

Ai đi đường ấy hôm nay,
Ngựa hồng ai cưỡi, dù tay ai cầm!
Từ ngày vắng bóng tri âm,
Em thơ rớt lệ khóc thầm từng đêm!

 Sóc Tím. (25/05/2011.)                  Hình ảnh lấy từ Blog của bạn Ruchug@, Xin cám ơn bạn!