Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Hình ảnh họp mặt café Đen Trắng.


Hình ảnh họp mặt café Đen Trắng ngày 20/02/2013.
Sóc Tím qua nhà Thùy Minh mang về làm kỷ niệm.


Hoàng Trần -TM- Sóng Biển - Chân Như 

Phương Trân - An Lạc


         Giao lưu nhóm blogspot  anh Lục Bình 


             chiều tối ngày 20/02/2013( 11 AL )


 

Hằng Nga -TM -MaiNho - Minh Quyên Ngọc Lan 

 Phượng vi - Úc - Chân Như  -Sóc Tím - Hằng Nga - TM 

 Hoàng Trần - Minh Quyên - MaiNho - Ngọc Lan - Bục Bình - Trang - Xuân Mậu                      
 
  Phượng vi - Úc - Sóc Tím - Chân Như - TM - Hằng Nga

 Phượng vi - Úc - Hằng Nga - TM - MaiNho
  MaiNho - Hằng Nga.
Sóc sẽ tải những hình Sóc chộp được cho các bạn xem sau!