Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

Thơ tình tím.
Ca dao.

Táo xanh táo rụng sân nhà
Bâng khuâng nhặt lấy mặn mà đắng cay
Nắng vàng nắng rớt trên cây
Cho tôi tìm lại tháng ngày bên nhau
Mùa xuân én liệng xôn xao
Thả tình bay đến chốn nào có anh
Vàng Anh ơi, hỡi Vàng Anh
Có phải người tình
Tựa vào vai áo!

Sóc Tím.
(15/01/2013.)