Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

Thơ: Ngẫm!
 Ngẫm!

Cuộc đời như những chuyến xe
Ruổi dong khắp nẻo đường xa mịt mù
Về nơi yên tĩnh thâm u
Nợ duyên gác lại bến từ tìm vui!

Sóc Tím.
                                                                (06/08/2013.)