Thứ Hai, 14 tháng 11, 2011

Lời ru!

Li ru!
À ơi tiếng võng ru hời
Hồn nhiên con nhoẻn miệng cười xinh sao
Chiều đông nắng tắt trên cao
Lời ru bay đến chốn nào xa xăm
Giấc nồng say khép mi cong
Ai đem sắc thắm tô hồng nét môi!
Sóc Tím.
(14/11/2011)