Thứ Hai, 24 tháng 10, 2011

Thơ tình tím.

Tìm

Như một lời hứa ảo
Đưa về chuyện trăm năm
Tôi tìm tôi trên phố
Tìm tôi trong nỗi đau
Chỉ còn tôi với bóng
Âm thầm bước bên nhau
Chỉ còn anh để nhớ
Sao yên lặng cúi đầu!
Sóc Tím.
(24/10/2011)