Thứ Hai, 9 tháng 7, 2012

Bà mẹ quê!Bà mẹ quê!

Làng quê bụi đỏ ngập ngừng
In hình dáng mẹ trên lưng chừng đồi
Mắt trông về hướng xa xôi
Các con quên mất đường về rồi sao?
Sóc Tím.
(09/07/2012)