Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

Thơ tình tím!
Giữ đời cho nhau!

http://i1013.photobucket.com/albums/af256/phuongdo9090/Grape-Vine00-1.png?t=1281910632

 Mây trời rớt nắng trên cây
Cho tôi nhặt lấy tháng ngày buồn tênh
Thả thuyền sông nước mông mênh
Thả tình trôi nổi lênh đênh phận người
Cắt ngang nửa mái tóc dài
Gửi người yêu dấu giữ đời cho nhau!
Sóc Tím.
(02/05/2012)

http://i1013.photobucket.com/albums/af256/phuongdo9090/Grape-Vine00-1.png?t=1281910632