Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

Thơ tình tím.


Nhớ!

Bâng khuâng ngắm chiều rơi
Cuối đông trời hiu hắt
Nơi bến bờ xa lắc
Anh biết em buồn không
Cánh buồm nâu chơi vơi
Nhấp nhô ngoài biển khơi
Có chở tình về lại
Cho mình thôi đơn côi!
Sóc Tím.
(05/01/2013.)