Thứ Ba, 14 tháng 6, 2011

Trường Sa ơi!

Trường Sa ơi!

Biển là quê hương

Ta giữ biển đông
Như gìn giữ mặt trời
Mặt trời của chúng ta đỏ rực
Quê hương ngàn đời đã thắm máu cha ông!
Trường Sa ơi, Việt Nam ơi
Ta gìn giữ biển trời
Như hơi thở mẹ
Vẫn muôn đời ôm lấy đất quê hương!

CA DAO.

Quê ta biển bạc đồng xanh
Đắng cay, chát mặn, tay anh tay nàng
Cánh cò bay lả rập ràng
Dẻo thơm hạt lúa mênh mang câu hò!
Sóc Tím. (14/06/2011.)