Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2011

Thơ tình tím.


Đường quê!
Đường quê khấp khểnh liêu xiêu
Nhớ con đê nhỏ thả diều ban trưa
Cành tre kẽo kẹt đong đưa
Mùa hè đến muộn ngẩn ngơ nhớ người
Bờ đê trưa vắng em về
Chuồn chuồn bay thấp câu thề bay cao!
Sóc Tím.
(02/12/2011)