Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

Thơ Vui: LẠ.

LẠ!


"Sài Gòn cái gì cũng l!" (*)
Nh
ng cơn mưa cũng biết chìu người
Bu
i chiu mưa như trút nước
Bình minh n
ng ráo tinh khôi
"Sài Gòn cái gì cũng l
"
Trung thu ăn s
m hai tháng ròng
Đ
ợi đến đêm rm tháng tám
R
ước đèn cho tr vui chơi
Bánh thì bán m
t tng hai!


Sóc Tím.

(11/08/2013.)
(*) Mượn lời Nhạc sĩ Trần Tiến.