Thứ Bảy, 12 tháng 6, 2010

CA DAO NGÀY ĐÓ.
CA DAO NGÀY ĐÓ.

" Ai đi đường ấy hôm nay,
Ngựa hồng ai cưỡi, dù tay ai cầm?
Từ ngày vắng bóng tri âm,
Em thơ nhỏ lệ khóc thầm từng đêm!"
Em làm sao biết?
Cô gái ca dao,
Của ngày xa xưa,
Như em thơ dại!
Xa người từ ấy,
Ai đã mang đi,
Chút nắng thơ ngây,
Chút hồng cuộc sống!
Anh ơi có biết,
Mặt trời đi đâu?
Mà ở quanh đây,
Dường như tăm tối!
Bây giờ trở lại,
Chỉ mình em thôi,
Tìm lại ngày thơ,
Một lớp bụi mờ,
Ph lên nỗi nhớ!
              Sóc Tím.
            (06/ 2010)