Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

Tình thơ tím.

Về!

 Em về đan tóc rối
Rát bỏng đôi làn môi
Chút hương yêu để lại
Cho người sau nét cười!
Sóc Tím.
(06/09/2011.)